ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ 99/999 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2565

รายละเอียด CLICKDownload