ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่เผยแพร่ 23 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 เป็นเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

รายละเอียด CLICKDownload