ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ย. 2565

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121