ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ย. 2565

รายละเอียด CLICKDownload