ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 14 พ.ย. 2565

รายละเอียด CLICKDownload