ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2565

รายละเอียด CLICKDownload