ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2565

รายละเอียด CLICKDownload