ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2565

รายละเอียด CLICKDownload