ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2565

รายละเอียด CLICKDownload