ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เผยแพร่ 27 ก.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด CLICKDownload