ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2565

รายละเอียด CLICKDownload