ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

วันที่เผยแพร่ 08 ส.ค. 2565

นายจ้างที่มีความประสงค์จ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องให้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th/ntb ติดต่อสอบถาม 0 2003 7441