ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินในที่ดินเช่าวัดโบสถ์ (ร้าง) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 2565

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินในที่ดินเช่าวัดโบสถ์ (ร้าง) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี