ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2565

รายละเอียด CLICK