ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านสินธรา ซอย 3 และ ซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 08 ก.ค. 2565

รายละเอียด CLICK