ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 กองช่าง

วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด CLICK