ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด CLICK