ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด CLICK