ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 06 มิ.ย. 2565

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

 

(รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th