ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่ 01 มิ.ย. 2565