ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CLICK