ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ

วันที่เผยแพร่ 27 พ.ค. 2565

รายละเอียด CLICK