ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เพิ่มเติมครั้งที่ 6

วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2565

รายละเอียด CLICK