ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2565

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

 

(รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th