ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2565

รายละเอียด CLICK