ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก

วันที่เผยแพร่ 11 พ.ค. 2565

รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแบบ ===> CLICKDownload