ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 09 พ.ค. 2565

งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศงดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

***สำหรับการบริการรับแจ้งการตายยังคงเปิดให้บริการตามปกติ***