ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง เพิ่มเติมครั้งที่ 5

วันที่เผยแพร่ 28 เม.ย. 2565

รายละเอียด CLICK