ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 2

วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2565

รายละเอียด CLICK