ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง

วันที่เผยแพร่ 08 เม.ย. 2565

รายละเอียด CLICK