ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1474 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0031 จำนวน 8 รายการ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

รายละเอียด CLICK