ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-0365 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0043 จำนวน 2 ลูก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 05 ม.ค. 2565

รายละเอียด CLICK