ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 29 ต.ค. 2564

รายละเอียด CLICK