ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564

รายละเอียด CLICK