ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ต.ค. 2564

รายละเอียด CLICK