ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก ดีเซล (รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก) แบบ 4 ลูกสูล 4 จังหวะ ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

วันที่เผยแพร่ 14 ก.ย. 2564

รายละเอียด CLICK