ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดวัคซีนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่เผยแพร่ 14 ก.ย. 2564

ฉีดวัคซีนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

รายละเอียด CLICK