ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณลำกระโดงหน้าหมู่บ้านนนารมย์ หมู่ 1 ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2564

รายละเอียด CLICK