ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 225 ดวง

วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2564

รายละเอียด CLICK