ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

รายละเอียด CLICK