ข่าวประกวดราคา

: ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการโครงการทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 08 ก.ค. 2564

รายละเอียด CLICK