ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี, ท่อระบายน้ำ, บริเวณถนนวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2564

รายละเอียด CLICK