ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงกวาดข้าง จำนวน 5 ชุด กองสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 18 มิ.ย. 2564

รายละเอียด CLICK