ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1 ราย (จำนวน 22 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่เผยแพร่ 08 มิ.ย. 2564

รายละเอียด CLICK