ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGoverment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit ฯลฯ

วันที่เผยแพร่ 07 มิ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGoverment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit ฯลฯ