ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง ซื้อรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน

วันที่เผยแพร่ 01 มิ.ย. 2564

รายละเอียด CLICK