ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2564

รายละเอียด CLICK