ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 4 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 07 พ.ค. 2564

รายละเอียด CLICK