ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 05 พ.ค. 2564

รายละเอียด CLICK