ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใหม่

วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2564

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใหม่